Logo van Cappella Cantica
Een groepje mensen die staan te praten

Be­stuur

Algemeen

Cappella Cantica is een vereniging, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40479809.

Cappella Cantica is aangesloten bij de KBZON.

Bestuur
voorzitter:
Janneke van Wageningen
secretaris:
Hans Reinalda
penningmeester:
Caroline Tuijtel
bestuurslid overige taken:
Noortje Johan
secretariaat:
Wederik 19
3831 AW Leusden
telefoon: (033) 432 23 58
email: CappellaCantica@gmail.com

Het bestuur wordt in haar werk ondersteund door de repertoire-commissie. Deze kiest in samenspraak met de dirigent het repertoire voor het eerstvolgende concert.
Daarnaast kent het koor een kascommissie, die de financiële administratie controleert.

Website
webmaster:
Berend Esveld (email: Webmaster@CappellaCantica.nl)