Bladen met notenschriftRepertoire

Ons repertoire is heel breed. Alle a cappella koormuziek, vanaf de renaissance tot en met de eenentwintigste eeuw, zowel religieus als wereldlijk, komt in aanmerking om gezongen te worden. Afhankelijk van het repertoire zingen wij in wisselende stembezetting. Regelmatig wordt het koor bij concerten begeleid door instrumentalisten.

Werken van Nederlandse componisten maken vaak deel uit van ons programma.

Bij de repertoire-keuze wordt steeds een bepaald thema als uitgangspunt genomen. Momenteel staan de seizoenen centraal bij onze concerten. Enkele thema's uit het verleden zijn:
- Een nieuwe lente...,
- Requiem van Fauré,
- Wein, Weib und Gesang (madrigalen en partsongs),
- Liederen van de Lage Landen (Nederlandse componisten),
- Schubertiade.

In mei 2017 hebben we ons 35-jarige jubileum gevierd met een concert in Driebergen. Daarbij hebben werken van Mozart en Vivaldi uitgevoerd (zie ook de Concerten-pagina). We werden daarbij begeleid door twee solisten (sopraan en alt) en een orkest. Dit feestelijke concert hebben we op 5 juni (2e Pinksterdag) nogmaals uitgevoerd in de St.Willibrordkerk in Utrecht (in het kader van de 'Culturele zondag').

Naast dit steeds wisselende repertoire hebben wij een Kerstrepertoire, dat ieder jaar verder wordt uitgebreid.